Przygotowanie do porodu

PRZYGOTOWANIE DO PORODU 

Terapia polega na przygotowaniu ciała kobiety do porodu drogami natury bądź cesarskiego cięcia lub V-back (czyli porodu naturalnego po poprzednio wykonanym cesarskim cięciu). 

Przygotowanie do porodu zaczynamy między 25-34 tc (na wizytę w 34 tygodniu umawiamy wizytę 4 tygodnie wcześniej ze względu na czas oczekiwania na terapię regulowaną przez kalendarz wizyt). 

Przygotowanie do porodu siłami natury / v-back polega na: 

– Mobilizacji przepony i nauka ćwiczeń oddechowych.

– Przygotowaniu tkanek krocza w celu ich rozluźnienia oraz nauce automasażu.

– Treningu symulacji skurczu porodowego oraz nauce prawidłowego oddechu.

– Dobraniu indywidualnego zestawu ćwiczeń rozciągających w celu przygotowania do pozycji wertykalnych.

– Edukacji dotyczącej wczesnego okresu połogu.

– Profilaktyce rozejścia mięśni prostych brzucha.

– Profilaktyce nietrzymania moczu oraz obniżeniom narządów miednicy mniejszej.

Przygotowanie do porodu cc:  

– Mobilizacja przepony i nauka ćwiczeń oddechowych.

– Trening mięśni dna miednicy.

– Edukacja we wczesnym i późnym połogu.

 – Nauka pionizacji.

 – Profilaktyka przeciwzakrzepowa.

– Nauka prostych ćwiczeń możliwych do wykonania zaraz po cc poprawiających postawę i komfort funkcjonowania.

– Profilaktyka rozejścia mięśni prostych brzucha.

– Profilaktyka nietrzymania moczu oraz obniżeniom narządów miednicy mniejszej.