Terapia rozejścia mięśnia prostego brzucha

Rozejscie mieśnia prostego brzucha to nienaturalny odstęp pomiędzy prawą a lewą częścią mięśnia prostego brzucha. Jest on poszerzony zwłaszcza po okresie ciąży, ale możę występować również u osób otyłych obojga płuci i u osob sportowo nadaktywnych. U sportowców poszerzenie kresy białej jest najczęściej wynikiem nieprawidłowego treningu i jej przeciążenia.

Rozejście mięśnia prostego brzucha wpływa na wiele struktur paradoksalnie niepowiązanych z brzuchem: na prace mięśni przykręgosłupowych, na pracę mięśni dna miednicy, ustawianie kończyn dolnych oraz generalnie na postawę ciała. Badania dowodzą, żę większość kobiet po porodzie ze zdiagnozowanym rozejściem mięśni prostych brzucha doświadcza przynajmniej jednego z objawów dysfunkcji miednicy mniejszej takiego jak:

  • nietrzymanie moczu,
  • obniżenie narządów,
  • nietrzymanie kału.

Nieleczone RMPB może prowadzić do przepuklin kresy białej a co za tym idzie stanowić może poważny problem medyczny i znacznie pogarszać jakość życia pacjentek.

Cel terapii:

  • odbudowa prawidłowego napięcia w obrębie przedniej ściany brzucha,
  • wzmocnienie centralnej stabilizacji
  • odzyskanie równowagi mięśniowej w obrębie mięśni dna miednicy
  • poprawa jakości czynności dnia codziennego