Terapia rozejścia mięśnia prostego brzucha

Rozejście mięśnia prostego brzucha to nienaturalny odstęp pomiędzy prawą a lewą częścią mięśnia prostego brzucha. Jest on poszerzony zwłaszcza po okresie ciąży, ale może występować również u osób otyłych obojga płci i u osób sportowo nadaktywnych. U sportowców poszerzenie kresy białej jest najczęściej wynikiem nieprawidłowego treningu i jej przeciążenia.

Rozejście mięśnia prostego brzucha wpływa na wiele struktur paradoksalnie niepowiązanych z brzuchem: na pracę mięśni przykręgosłupowych, na pracę mięśni dna miednicy, ustawianie kończyn dolnych oraz generalnie na postawę ciała. Badania dowodzą, żę większość kobiet po porodzie ze zdiagnozowanym rozejściem mięśni prostych brzucha doświadcza przynajmniej jednego z objawów dysfunkcji miednicy mniejszej takiego jak:

 • nietrzymanie moczu,
 • obniżenie narządów,
 • nietrzymanie kału.

Nieleczone RMPB może prowadzić do przepuklin kresy białej, a co za tym idzie stanowić może poważny problem medyczny i znacznie pogarszać jakość życia pacjentek.

Cel terapii:

 • odbudowa prawidłowego napięcia w obrębie przedniej ściany brzucha,
 • wzmocnienie centralnej stabilizacji,
 • odzyskanie równowagi mięśniowej w obrębie mięśni dna miednicy,
 • poprawa jakości czynności dnia codziennego.

Jak wygląda wizyta?

 • Na wizycie przeprowadzam dokładny wywiad oraz ocenę tkanek w obrębie brzucha, ocenę postawy, ruchomości stawów oraz ewentualnych przykurczy, które mogą wpływać na pracę mięśni brzucha.
 • Oceniam wszystkie blizny, które mogą zaburzać pracę tkanek miękkich, w miarę możliwości mobilizuję je i uczę pacjentkę autoterapii w zakresie mobilizacji blizn.
 • Rozmawiamy o dnie miednicy i staram się przez proste pytania oraz testy ocenić jego pracę.
 • Jeżeli istniej taka możliwość, za zgodą pacjentki oceniam dno miednicy skalą PERFECT.
 • Uczymy się prawidłowych ćwiczeń korygujących RMPB oraz tłumaczę jak powinny wyglądać czynność dni codziennego, aby pacjentka nie pogłębiała dysfunkcji.
 • Jeżeli istnieje taka potrzeba stosuję kinesiotaping.